my:KotlaRegion

RDOŚ wstrzymał prace na stawach. Gmina złożyła już wyjaśnienia1 min na czytanie

RDOŚ wstrzymał prace na stawach. Gmina złożyła już wyjaśnienia

Wraca temat stawów – mieszkaniec, który zgłaszał problem, prosi o informacje na ten temat. Pismo z RDOŚ dotyczące zgłoszenia niszczenia miejsc lęgowych ptaków poprzez wycinanie trzciny na terenie stawów w miejscowości Głogówko w gminie Kotla wpłynęło 28 czerwca br. – Regionalna Dyrekcja nakazała wstrzymanie prac i złożenie wyjaśnień – mówi nam Kamila Suchocka-Szperlik, zastępczyni wójta gminy Kotla.

I takie gmina niezwłocznie złożyła, bo już 1 lipca br. – Złożyła wyjaśnienia, że prowadzono w ostatnim czasie prace porządkowe polegające m.in. na ręcznym czyszczeniu stawu i usuwaniu odrastającej trzciny wyłącznie w terenie wcześniej odmulanym zgodnie z wydaną decyzją RDOŚ – dodaje.

Radoxim 5

Zgodnie z decyzją RDOŚ gmina Kotla ma sporządzić i przekazać sprawozdanie z zakresu wykorzystania otrzymanego zezwolenia przygotowane przez herpetologa i teriologa. – Ponadto w najbliższym czasie zostanie przedstawiona do RDOŚ również opinia ornitologa – zaznacza zastępczyni.
RED

Zobacz inne

Więcej w my:Kotla