my:GaworzyceRegion

Rolnicy wyrzucali, gmina zebrała… 7 ton!1 min na czytanie

Automatycznie zapisany szkic 1131

Rolnicy z gminy Gaworzyce mogli w łatwy sposób pozbyć się kłopotliwych odpadów. Zorganizowano akcję zbierania folii i tzw. big-bagów, które zawsze stanowią problem. Łącznie pozbyto się 7 ton odpadów. Z pomocy de minimis skorzystało 16 rolników z terenu gminy Gaworzyce. Akcja ma zostać powtórzona w przyszłym roku.

RED/UG Gaworzyce

Zobacz inne

Więcej w my:Gaworzyce