Dzieje sięGłogów

Rusza rekrutacja do nowego przedszkola2 min na czytanie

Przedszkole prawie gotowe, ale... lekkie opóźnienie na budowie

Kończy się budowa nowego Przedszkola Publicznego nr 7 w Głogowie. Rusza więc rekrutacja – 20 miejsc w oddziale integracyjnym czeka na przedszkolaków w grupie integracyjnej.

Rekrutacja odbywa się w ramach projektu Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagane dokumenty: wniosek rekrutacyjny, deklaracja udziału w projekcie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych –  zostaną umieszczone na stronie internetowej przedszkola lub bezpośrednio w PP7. Tymczasowo dokumenty będą wydawane i przyjmowane w Szkole Podstawowej nr 6 w Głogowie. Kontakt: 885 580 770.

Do grupy integracyjnej będą przyjmowane dzieci w wieku 3 lat (urodzone w 2017 r.) i 4 lat (urodzone w 2016r.)  zamieszkujące w Głogowie. W oddziale będą pracować 2 nauczycielki i 2 pomoce nauczyciela.

Dzieci z niepełnosprawnościami: z wadami widzenia, słabo słyszące, niepełnosprawne ruchowo, upośledzone umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, w tym autyzmem, z zespołem Aspergera, dzieci o rozwoju nieharmonijnym: zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych oraz tempa rozwoju, które mogą objawiać się specyficznymi trudnościami w przypadku nauki szkolnej, dzieci przewlekle chore (m.in. astma oskrzelowa, przewlekła choroba nerek, choroby serca i układu krążenia). Z wyłączeniem:  dzieci upośledzonych w stopniu głębokim i znacznym, dzieci niepełnosprawnych, których charakter i stopień zaburzeń wymaga takiej pomocy specjalistycznej, która w warunkach kadrowych placówki nie jest możliwa do zaoferowania.

W ramach projektu odbędą się dodatkowe zajęcia: zajęcia specjalistyczne i  z języka angielskiego. Opłata za pobyt dzieci ponad godziny podstawy programowej finansowana jest ze środków unijnych. Grupa integracyjna będzie funkcjonować od 1 marca 2021r. Wyposażenie do tej grupy (pomoce dydaktyczne, tablica multimedialna i monitor informacyjny, meble, szafki do szatni) jest ze środków unijnych.
RED

Podziel się informacją ...

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się