my:GaworzyceRegion

Spotkanie autorskie z Bogdanem Wawrzyńczykiem1 min na czytanie

Spotkanie autorskie z Bogdanem Wawrzyńczykiem

Bogdan Wawrzyńczyk – filozof, pedagog, wykładowca, mówca motywacyjny, edukator. Nauki humanistyczne studiował w Wyższej Szkole  Pedagogicznej w Bydgoszczy, na Uniwersytecie Warszawskim i Francuskim Instytucie Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Swoją karierę rozpoczął 35 lat temu napisaniem pracy pt. “Postawa humanistyczna człowieka”, czym pragnął zwrócić uwagę na najcenniejsze wartości życia, a przede wszystkim relacji międzyludzkich opartych na szacunku i zrozumieniu. Mieszkał w 37 miejscach w Polsce i na świecie. Poznał osobiście kilkanaście tysięcy osób, co dzisiaj owocuje (w połączeniu z nauką akademicką) wiedzą na temat człowieka i jego relacji z samym sobą, drugim człowiekiem i przyrodą.

Radoxim 5

Zajmował się promocją gospodarczą, zorganizował 10 kongresów i konferencji ogólnopolskich przedsiębiorców, wydając w tym czasie 4 książki z zakresu estetyki i wzornictwa. 

Przez ostatnich dziesięć lat podróżował po Polsce. Osobiście odwiedził ponad 1000 miejscowości, czego efektem było zorganizowanie 22 autorskich wystaw plenerowych pt. “POLSKA NAJ” oraz napisanie dwóch książek o Polsce.

Praktycznie od czasów studiów… jest powiernikiem i doradcą kobiet, które dzielą się z nim swoimi życiowymi doświadczeniami i problemami.

Prowadzi wykłady motywacyjne i doradza w zakresie rozwoju świadomości, relacji międzyludzkich, erologii związku i doradztwa życiowego. Spotkanie odbędzie się w środę (27.04.) o godz. 17 w Bibliotece w Gaworzycach na ul. Szkolnej 211.
RED

Zobacz inne

Więcej w my:Gaworzyce