my:JerzmanowaRegion

Stodoła Kultury i perełka architektury2 min na czytanie

Stodoła Kultury i perełka architektury

Gmina Jerzmanowa wzbogaciła się o nowoczesne centrum kulturalno-rozrywkowe. Zadanie było karkołomne, ale efekt jest spektakularny. W walącej się stodole i oborze popegeerowskiej powstała świetlica i kręgielnia.

– Gdybyśmy przed czterema laty nie przystąpili do tego zadania, to dziś ten obiekt byłby już w totalnej ruinie, a to miejsce, byłoby niedostępne, tylko by straszyło – mówił wójt Lesław Golba podczas otwarcia Stodoły Kultury (28.08.). Przypomniał, że inwestycja mogła być zrealizowana dzięki dotacji ze środków unijnych pozyskanych poprzez Urząd Marszałkowski oraz zaangażowaniu, rzetelności i dużej inwencji wykonawcy, firmy Budrem z Łagoszowa Wielkiego. Za współpracę dziękował też konserwatorowi zabytków. Katarzyna Dziura często wizytowała odbudowę i pilnowała zgodności stylu z oryginałem. – W naszych gminach wszędzie są takie obiekty – wójt podał przykład pałacu w Gaworzycach i spichlerza w Grębocicach. – To bardzo kosztowne inwestycje, ale jedno wiem – to są inwestycje na pokolenia, to coś, co zostaje po nas i będzie służyło mieszkańcom – tłumaczył, że właśnie po to podjęto starania i trud odbudowy.

– Nie było to łatwe, każdy z włodarzy wie, jak wiele problemów w drodze się pojawia, kiedy przychodzi podejmować trudne decyzje – dodał Lesław Golba. W tej historycznej chwili wzięło udział wielu znamienitych gości i wielu usłyszało podziękowania. Nowy obiekt przekazano w administrowanie Gminnemu Centrum Kultury w Jerzmanowej. Klucz do świetlicy i kręgielni wójt wręczył dyrektor Barbarze Reszczyńskiej. Z okazji otwarcia gmina wydała specjalną kronikę ilustrującą historię odbudowy. Po otwarciu goście z uznaniem zwiedzali świetlicę i kręgielnię. Dzieciom najbardziej podobały się kręgle. – Pamiętamy to miejsce w zupełnie innej formie. Przed remontem była stodoła i obora, teraz mamy kręgielnię i świetlicę wiejską, Stodołę Kultury. Dobra decyzja, cieszymy się bardzo – chwalili Jolanta i Piotr Przewoźnik. – O wszystkim tu pomyślano, bo są atrakcje dla dzieci i dla dorosłych, a na pewno będzie się tutaj przyjemnie spędzało czas – mówili mieszkańcy gminy, zapowiadając, że będą tu przychodzić z dziećmi na kręgle, i przyprowadzać gości.
RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w my:Jerzmanowa