Dzieje sięFotomy:JerzmanowaRegion

Symboliczne, ale piękne dożynki w gminie Jerzmanowa. Była msza święta, bochen chleba i wieniec2 min na czytanie

Automatycznie zapisany szkic 843

Modlitwą i tradycją mieszkańcy gminy Jerzmanowa dziękowali za plony na mszy dożynkowej przy kościele w Jerzmanowej. Był wieniec i tradycyjny chleb.

W niedzielę (30.08.) rolnicy z rodzinami zebrali się na mszy dziękczynnej, którą odprawił proboszcz parafii w Jaczowie ks. Piotr Matus. Starostami tych symbolicznych dożynek byli Urszula i Krzysztof Nesterowie z Potoczka, reprezentujący wszystkich rolników z gminy Jerzmanowa.

Radoxim 5

W ich imieniu chleb z tegorocznego zboża przekazali na ręce gospodarzowi uroczystości wójta Lesława Golby. Sołtysi przekazali wójtowi symboliczny wieniec – jedyny w imieniu wszystkich sołectw. Piękny wieniec został wypleciony przez mieszkańców Smardzowa z pomocą sołtysów.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się