my:KotlaRegion

Szkolny Klub Sportowy w gminie Kotla1 min na czytanie

Szkolny Klub Sportowy w gminie Kotla

Do końca listopada w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli będą realizowane zajęcia sportowe w ramach Szkolnego Klubu Sportowego. W zajęciach uczestniczy 45 uczniów, którzy podzieleni zostali na 3 grupy ogólnorozwojowe i sportowe. Dzieci mają zajęcia sportowe 2 razy w tygodniu. – Takie dodatkowe zajęcia ruchowe są bardzo potrzebne, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Dzieciom po nauce zdalnej brakuje ruchu, ich aktywność fizyczna i kondycja wyraźnie spadła – informuje Łukasz Horbatowski, wójt gminy Kotla.

Przypomnijmy, że Gmina Kotla zawarła w styczniu br. umowę z Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu. SKS prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Kotli i opłacane są przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sale sportowe udostępniane są nieodpłatnie przez gminę.
RED

Zobacz inne

Więcej w my:Kotla