Dzieje sięKGHM

Takie inwestycje KGHM mają poprawić jakość powietrza w całym Zagłębiu Miedziowym2 min na czytanie

Takie inwestycje KGHM mają poprawić jakość powietrza w całym Zagłębiu Miedziowym

Nowa ekologiczna Instalacja Oczyszczania Spalin w Elektrociepłowni przy ZG Lubin to wspólny projekt KGHM i KGHM Energetyki. Podstawowym celem instalacji jest obniżenie emisji zanieczyszczeń w spalinach i zagwarantowanie ich poziomu do wymaganego przez przepisy unijne.

Elastyczność, e-przemysł, efektywność i ekologia. To nasze priorytety strategiczne. Dzisiejsze otwarcie Instalacji Oczyszczania Spalin to konkretny przykład realizacji strategii. Pokazujemy, że ekologia to nie tylko piękne idee, ale inwestycja, która przekłada się na efektywność – podkreślał Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM w czasie uroczystego uruchomienia obiektu w środę (17.04.).

Ogromna waga tej ekologicznej inwestycji polega głównie na obniżeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, przy jednoczesnym uwzględnieniu wykorzystania polskiego zasobu energetycznego, jakim jest węgiel kamienny. – Ta inwestycja pozwoli nam dotrzymać wszystkich standardów emisyjnych tym samym przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego. Już teraz czystszym powietrzem będą mogli cieszyć się mieszkańcy Lubina, a wkrótce także pozostałych miast w Zagłębiu Miedziowym. Podobną instalację realizujemy w Elektrociepłowni w Polkowicach – dodał prezes spółki Energetyka Wojciech Swakoń.

Dalszy rozwój Energetyki ma istotne znaczenie w świetle nowej strategii Polskiej Miedzi na lata 2019-2023, która zakłada m.in. zaspokojenie 50 proc. zapotrzebowania KGHM Polska Miedź S.A. na energię elektryczną ze źródeł własnych i Odnawialnych Źródeł Energii do końca 2030 roku. Energetyka odgrywać będzie ważną rolę w zakresie zapewnienia energii, zarówno z już pracujących własnych źródeł, jak również nowych projektów, np. budowa instalacji fotowoltaicznych, czy rozwój usług serwisowych w zakresie obsługi Bloków Gazowo-Parowych i Powierzchniowych Stacji Klimatyzacyjnych. Spółka jest kluczowa także w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego całej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Jest obecna niemal na każdym z elementów łańcucha Głównego Ciągu Technologicznego, od wydobycia rudy – po przetwórstwo miedzi. opr.RED/Fot.KGHM

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się