Historia

Tarcza Głogowa w krakowskich Sukiennicach2 min na czytanie

Tarcza Głogowa w krakowskich Sukiennicach

Każdy odwiedzający krakowskie Sukiennice, ma okazję obejrzeć wyjątkową kolekcję herbów miast polskich. Ten zabytkowy zespół heraldyczno-sfragistyczny, stworzony został w 1895 roku, a następnie już po II wojnie światowej – dokładnie w 1948 roku – poważnie zmieniony. Dla głogowian najważniejszym jest fakt, że w centralnym miejscu Sukiennic (i tuż przy miejscu, oznaczającym środek krakowskiego Rynku) znajduje się tarcza dotycząca Głogowa.

Zespół heraldyczno-sfragistyczny hali krakowskich Sukiennic składa się z ok. 130 obiektów, w skład których wchodzą: pieczęcie (Krakowa, Kazimierza i Kleparza oraz pieczęci sądu wyższego prawa niemieckiego), herby miejskie oraz pieczęcie cechów krakowskich, kazimierskich i kleparskich. Pieczęcie i herby umieszczone są w większości na metalowych kartuszach, przymocowanych do ścian, lecz kilka z nich zostało wymalowanych na kartuszach stiukowych. Wraz z zakończeniem II wojny światowej, z hali Sukiennic usunięte zostały herby wszystkich miast ziem wschodnich Rzeczypospolitej, które po 1945 roku znalazły się poza granicami państwa polskiego. Natomiast w ich miejsce wprowadzono herby miast przyłączonych do Polski po zakończeniu wojny. W zespole nowych herbów można wyróżnić trzy grupy. W skład pierwszej z nich wchodzą herby miast śląskich, pomorskich i pruskich, które znalazły się w nowych granicach Polski (i które według ówczesnej propagandy zostały odzyskane). W tym gronie znajduje się właśnie tarcza przedstawiająca Głogów. Obok niej znajdują się tarcze takich miast jak: Brzeg, Frombork, Jelenia Góra, Koszalin, Kołobrzeg, Legnica, Malbork, Olsztyn, Opole, Słupsk, Szczecin, Świdnica i Wałbrzych. Drugą grupę drugą stanowią miasta z tych części Pomorza i Górnego Śląska, które wchodziły już w skład II Rzeczypospolitej, grupa trzecia to z kolei miasta Centralnej Polski. Co ciekawe, dopiero w 2006 roku do grona herbów miast dołączyła tarcza poświęcona Częstochowie.

Powojenne projekty plastyczne herbów przygotował prof. Witold Chomicz z krakowskiej ASP, wykonawcą zaś był artysta Paweł Mitko i jego zespół. O ile zdecydowana większość tarcz przedstawia rzeczywiste herby polskich miast, o tyle tarcza poświęcona Głogowowi jest w pewnym stopniu ciekawą artystyczną wizją. W jej centrum znajduje się Madonna z Dzieciątkiem – patronka głogowskiej kolegiaty, po jej prawej stronie znajduje się czerwona tarcza z inicjałem „G” – niemal identycznym, jaki znajduje się w rzeczywistym herbie miasta, zaś po lewej stronie, również na czerwonej tarczy, umieszczono Orła Białego w koronie, symbolizując tym przynależność Głogowa do Królestwa Polskiego w okresie średniowiecza. A na koniec wypada mi zachęcić mieszkańców Głogowa odwiedzających krakowskie Sukiennice aby odwiedzili tarczę poświęconą naszemu miastu.
Dariusz Andrzej Czaja

Zobacz inne

Więcej w Historia