Dzieje sięGłogów

Teraz już oficjalnie. Nowym dyrektorem MOK został Bartłomiej Adamczak2 min na czytanie

Kogo prezydent wybierze na szefa MOK? Kandydaci już przesłuchani 3

Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje. Z siedmiu kandydatów na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie wybrano Bartka Adamczaka. Komisja zadecydowała o tym wyborze jednogłośnie, prezydent Rafael Rokaszewicz swym zarządzeniem potwierdził decyzję komisji. I tak oto rzecznik starosty głogowskiego będzie dyrektorem MOK. Zacznie pracę w Miejskim Ośrodku Kultury po dopełnieniu niezbędnych formalności związanych ze zmianą stanowiska pracy.

Do konkursu zgłosiło się siedem osób. Przesłuchania kandydatów trwały dwa dni. B. Adamczak przed komisją autorską koncepcję funkcjonowania MOK-u przedstawiał jako pierwszy. I wypadł nieźle, bo komisja konkursowa decyzję o jego wyborze podjęła później jednogłośnie.

W uzasadnieniu zawartym w protokole czytamy:

„Pan Bartłomiej Adamczak wykazał się wiedzą z zakresu znajomości prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz spełnił pozostałe  warunki formalne konkursu na dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie. Zaprezentował autorską koncepcję programowo-organizacyjną Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie, która za kreatywność i profesjonalne ujęcie poruszanych w niej zagadnień zyskała akceptację oraz uznanie członków komisji konkursowej. Niewątpliwie kandydat zna problematykę będącą przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym. W ocenie komisji Pan Bartłomiej Adamczak spełnił kryteria przydatności na stanowisko Dyrektora MOK w Głogowie.”

– Bardzo się cieszę, miłe jest, gdy okazuje się, że przystępując do konkursu można go wygrać. Po drugie działalnością w kulturze się już zajmowałem i wybór na stanowisko dyrektora MOK oznacza dla mnie bardziej przeorganizowanie działania pasjonaty na działalność „produkcyjną”. To na pewno przyniesie nowe wyzwania i postaram się zrobić wszystko, by tę funkcję pełnić jak najlepiej – mówi Bartłomiej Adamczak.

O swojej konkursowej koncepcji mówi jako o dokumencie opisującym misję kulturalną opartą na solidnych podstawach działań organizacyjnych, merytorycznych i finansowych. – To misja jaką MOK ma pełnić dla mieszkańców tak, aby mogli jak najszerzej w kulturze uczestniczyć i z niej korzystać. Ale najpierw o tym chcę porozmawiać z pracownikami, organem prowadzącym, nie przez media. Potrzebuję też jeszcze kilkunastu „organizacyjnych” dni, co jest związane ze zmianą mojego stanowiska pracy. Rewolucji nie będzie, a raczej ewolucja, to mogę na razie powiedzieć – podkreśla B. Adamczak.

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się