Dzieje sięGłogów

To był ważny remont dla całego miasta2 min na czytanie

To był ważny remont dla całego miasta

Już w 2016 roku miejska spółka PWiK podjęła decyzję o bardzo ważnej inwestycji – o modernizacji elementów sieci wodociągowej. – Dwóch magistrali, które znajdują się pod korytem starej Odry – mówi Wojciech Stanicki, dyrektor ds. technicznych PWiK. Wyjaśnia, że było to konieczne ze względu na coraz liczniejsze awarie. – One są w takim miejscu, że ciężko usunąć te awarie w momencie, gdy stan Odry jest wysoki – tłumaczy. Dlatego nie można było dłużej czekać.

W kolejnym roku, po podjęciu decyzji, spółka podjęła czynności związane z wyłonieniem w drodze przetargu wykonawcy projektu tej inwestycji. – Projektant, który wygrał przetarg, przed rok wykonywał dokumentację. Niestety po roku tych prac wypowiedział naszej spółce umowę – przypomina dyrektor. – Ze względu na trudności. Stwierdził, że nie poradzi sobie z tym. W 2018 roku ogłaszaliśmy dwa razy przetarg na wykonanie modernizacji pod klucz, czyli wykonanie projektu jak i całej inwestycji. Za drugim razem wyłoniliśmy wykonawcę – dodaje Wojciech Stanicki. I tym razem problemów z wykonawcą nie brakowało. – Wykonawca przez dwa lata wykonywała sam projekt. Wpływ na to miała epidemia koronawirusa, gdy większość urzędów spowolniła swoją pracę ze względu na pracę zdalną. Miał też trudności z opracowaniem decyzji środowiskowej, pozwoleń wodno-prawnych. Na szczęście na koniec 2021 roku firma otrzymała pozwolenie na budowę – opowiada.

Do wymiany jest ponad 400 metrów sieci stalowej na polietylenową. – Na dzień dzisiejszy ta inwestycja praktycznie jest skończona. I mamy nadzieję, że przez kolejnych wiele lat nie pojawi się tam żadna awaria. A co się z tym wiąże zapewnimy mieszkańcom wodę dla całego miasta. Nie będzie ona wstrzymywana dla wszystkich mieszkańców, bo te właśnie magistrale są odpowiedzialne za dostarczenie wody do całego miasta – podkreśla. Magistrale przebudowano dwoma metodami – po pierwsze tradycyjną tzw. wykopową. – Pod Odrą należało wykonać przewiert sterowany. Nie jest to technologia skomplikowana – dodaje. Kosztowało to 2 mln zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych miejskiej spółki.
RED

Radoxim 5

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się