Dzieje sięmy:GminaGłogówRegion

To był wyjątkowo pomyślny rok. Inwestycje5 min na czytanie

To był wyjątkowo pomyślny rok. Inwestycje 3

Rok kończy się z historycznymi inwestycjami. Nadchodzący odmieni historię gminy i regionu. Gmina pozyskała wielomilionowe kwoty dofinansowania na liczne zadania. Dzięki nim mogła rozpocząć inwestycje, które poprawią komfort życia wszystkich mieszkańców. Na wiele z nich czekali od dziesięcioleci. Ich marzenia już się spełniają. Na lepszą przyszłość wszystkich bez wątpienia wpłynie budowa strefy aktywności gospodarczej. Tylko na to zadanie gmina otrzymała 210 mln zł. 

Dla każdej miejscowości najważniejsze są podstawowe potrzeby, jak sieć wodociągowa, drogi i bezpieczeństwo. Jak wiadomo, wielkie dofinansowanie gmina Głogów otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład. W trakcie realizacji, a większość bliżej ukończenia, są zadania wsparte z edycji 1, czyli budowa remiz OSP w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach oraz świetlicy w Turowie i szatni sportowej w Serbach z odnawialnymi źródłami energii. Całkowita wartość sześciu inwestycji prowadzonych równolegle w miejscowościach po obu stronach Odry to  12,4 mln zł, w tym kwota promesy – 9 mln 878 tys. 850 zł.

Blisko 10 mln zł gmina Głogów pozyskała z edycji 2 programu na dwa zadania obejmujące remonty dróg lokalnych. Już w 2023 roku modernizację przejdą odcinki dróg gminnych w miejscowościach Borek, Bytnik, Przedmoście, Serby, Szczyglice, Turów, Wilków i Zabornia w ramach pierwszego zadania z kwotą promesy 4 mln 997 tys. zł. Drugie zadanie obejmie modernizację odcinków dróg gminnych w miejscowościach  Grodziec Mały, Klucze oraz Wilków – ul. Spółdzielcza, Serby – ul. Kościelna i ul. Gospodarcza (kwota promesy 4 mln 683 tys.zł. 

Poszczęściło się też gminie w zabiegach o dofinansowanie w edycji 3 PGR. Z tego rozdania otrzymała wsparcie na modernizację dróg gminnych w miejscowości Ruszowice – na ul. Cytrynową, ul. Pomarańczową, ul. Kaszmirową i ul. Amarantową oraz odcinka drogi Borek-Zabornia. Kwota promesy wynosi 1.445.300 zł, a realizacja również jest zaplanowana w 2023 r. Ze wsparciem z tego samego źródła gmina już buduje szatnię sportową z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borek.

Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 1.634.348 zł, w tym kwota promesy 1.367.700 zł. Dla mieszkańców wsi, a zwłaszcza piłkarzy Viktorii Borek – bezcenna. Podobnie jak dla pozostałych miejscowości każda z dróg objętych zaplanowanymi remontami. Jednak rozstrzygnięcie edycji 5 Rządowego Funduszu Polski Ład zaparło dech mieszkańcom całego regionu. Na budowę i modernizację infrastruktury drogowej pod strefę przemysłową na terenie gmin Głogów i Kotla gmina Głogów otrzymała promesę na kwotę  210 mln zł. 

Urząd gminy pozyskał środki zewnętrzne z każdego dostępnego źródła. Z ich udziałem w tym roku wiele zadań udało się zrealizować, a efekty już służą mieszkańcom. Jeden z takich sukcesów to  budowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę południowej części gminy Głogów. Wartość inwestycji wyniosła 925 tys. zł, z tego 665 tys. zł to dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego.

Ze wsparciem z tego samego funduszu, ze wskazaniem na inwestycje w miejscowościach popegeerowskich, gmina przebudowała drogę w Borku. Koszt to 1 mln 230 tys. zł, a dofinansowanie 749 tys. 175 zł. Na ukończeniu jest  ogromna inwestycja budowa kanalizacji wsi Bytnik i Przedmoście. Wartość całego projektu to 15.230.100 zł, w tym dofinansowania z NFOŚiGW – 7.893.649 zł, a środki gminy  Głogów – 7.336.450 zł. W tym roku realizacja projektu objęła budowę zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej z szacowaną długością sieci 10,45 km. Termin zakończenia zadania został przesunięty do 31.05.2023 r. Budowa i przebudowa pompowni ścieków w Serbach i Ruszowicach już się zakończyła. 

Kończący się rok obfitował w inwestycje w gminną oświatę. Dostosowanie pomieszczeń w budynkach Szkoły Podstawowej w Wilkowie oraz Szkoły Podstawowej w Przedmościu w ramach projektu „Dostępna szkoła” kosztowało 219 tys. 527 zł, w tym grant 182 tys. zł ze środków EFS w ramach programu PO WER IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Budowę wentylacji i nowe wyposażenie kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Serbach gmina sfinansowała z własnych środków (98 tys. zł). Ten rok przyniósł też dobrą wiadomość dla seniorów z Serbów.

Powstaje tam klub Senior+. Gmina zdobyła dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w kwocie 200 tys. zł, a całkowita wartość inwestycji to 437 736 zł. Świetlica w Serbach jest odnowiona z dużym udziałem dotacji od KGHM (200 tys. zł). Dotację na jej wyposażenie z zagospodarowaniem terenu zielonego na centrum aktywności wiejskiej (20 tys. zł) gmina zdobyła z konkursu Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał też ginie Głogów dotację w kwocie 200 tys. zł na ścieżki rowerowej Stare Serby-Klucze szlakiem Odry w „Krainie Łęgów Odrzańskich”. Budowa ścieżki na tej malowniczej trasie jest zaplanowana na 2023 rok. Jest na co czekać. 

Życzenia od wójta gminy Głogów i przewodniczącego rady

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie mieszkańcom Gminy Głogów spokój i radość. A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia  oraz dobrego i spokojnego Nowego Roku życzą

przewodniczący rady Piotr Cypryjański
wójt gminy Głogów Bartłomiej Zimny

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się