Dzieje sięGłogów

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej wybrało nowy zarząd i wręczyło nagrody1 min na czytanie

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej wybrało nowy zarząd i wręczyło nagrody

W sobotę (14.05.) w teatrze im. Andreasa Gryphiusa odbył się Zwyczajny Sejmik Sprawozdawczo – Wyborczy, który dokonał podsumowania minionej kadencji 2019 – 2022. Sejmik udzielił absolutorium radzie i zarządowi TZG. Dokonano wyboru władz statutowych na kadencję 2022 – 2025.

Na kolejna kadencje prezesem TZG został wybrany Zbigniew Mazurek, na wiceprezesów wybrano: Marcina Kuchnickiego i Wiesława Maciuszczaka, na sekretarza Krzysztofa Junga, skarbnika Ireneusza Dominiaka, na członków zarządu Antoniego Boka i Urszulę Ziębę.

Radoxim 5

W skład członków Rady TZG wchodzą: Zdzisław Błażejewski, Michał Cimek, Krzysztof Czapla, Michał Górawski, Stefan Górawski, Marek Robert Górniak, Dariusz Jarosz, Irena Esner – Lembicz, Janusz Molenda, Grażyna Myśków, Andrzej Sadowski, Alicja Szpunar, Bartosz Szynkarek, Dariusz Wojtowicz.Komisja Rewizyjna w składzie: Henryk Ciejka – przewodniczący, Marian Kulczycki – sekretarz, Jerzy Sawczak – członek.

Sąd Koleżeński w składzie : Regina Cimek – przewodniczący, Jan Hłubowski – sekretarz, Telesfor Lewicz – członek. Sejmik był okazja do wyróżnienia odznaczeniami i podziękowaniami: Sejmik nadał tytuł honorowego prezesa TZG dla Jacka Zielińskiego i Rafaela Rokaszewicza.

Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP nadała najwyższe odznaczanie w ruchu regionalistycznym w Polsce “Medal im. Aleksandra Patkowskiego”: Ewa Bogusz, Urszula Zięba, Michał Cimmek, Jan Hłubowski, i Zbigniew Mazurek. Medale wręczył wiceprzewodniczący Rady Krajowej dr Tadeusz Samborski.

Starosta Głogowski nadał Odznakę Honorową “Złoty Herb Powiatu Głogowskiego” dla: Zdzisława Błażejewskiego, Michała Cimka, Marka Roberta Górniaka, Krzysztofa Junga, Marcina Kuchnickiego i Alicji Szpunar. Odznaczenia wręczył wicestarosta Jeremi Hołownia.

Indywidualne podziękowania otrzymali ksiądz Kanonik Rafał Zendran, Antoni Bok, Dariusz Andrzej Czaja, Marek Robert Górniak i Wiesław Maciuszczak.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się