Dzieje sięGłogów

Trwają konsultacje społeczne. Jakie są mocne i słabe strony miasta?1 min na czytanie

Stare Miasto z lotu ptaka! To serce Głogowa

Strategia to duże opracowanie, które warto przejrzeć. Punktuje m.in. mocne i słabe strony miasta, jego szanse i zagrożenia. Zakłada się, że realizacja strategii przyniesie stałą i pełną diagnozę problemów społecznych oraz ocenę stopnia zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb, a także m.in. zwiększenie udziału obywateli, wspólnot mieszkańców i organizacji pozarządowych w tworzeniu lokalnych rozwiązań poprawiających jakość życia, wzrost atrakcyjności Głogowa jako przyjaznego dla rodzin z dziećmi i seniorów miejsca życia, wzrost aktywności własnej obywateli i rodzin w tym na rzecz najbliższego otoczenia lokalnego.

Projekt strategii jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Miejskiej Głogów. Tam też jest dostępny formularz i zostaną opublikowane wyniki konsultacji. Głogowianie mogą wyrazić swoje opinie pisemnie na formularzu konsultacji lub przesłać skan formularza w wersji elektronicznej. Konsultacje potrwają do czwartku (18.02.).
RED

Podziel się informacją ...
  • 31
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się