Edukacja Głogów

Uczę się przez całe życie… Banał? Nie! Dokładnie opisana koncepcja2 min na czytanie

Uczę się przez całe życie... Banał? Nie! Dokładnie opisana koncepcja

 Lifelong learning to nie jest nowa koncepcja. Bez niej nie da się ogarnąć współczesnego i dynamicznie rozwijającego się świata. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że ciągle mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem technologii, procesem globalizacyjnym oraz postępującymi przemianami społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi. Jakby ktoś nie wiedział, to to wszystko dzieje się teraz i na naszych oczach 🙂 

W Polsce za wdrażanie idei lifelong learning odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, które prowadzi politykę w zakresie Perspektywy Uczenia się przez całe życie, której podstawą jest m.in.: zorientowanie na efekty uczenia się i możliwość uzyskania kwalifikacji, docenianie nauki na każdym etapie życia, ocena i potwierdzenie efektów nauki niezależnie od sposobu i miejsca przyswajania wiedzy, potwierdzanie zdobytych kwalifikacji zgodnie z wymaganiami rynku pracy…

Radoxim 5

Idea nauki przez całe życie zakłada kontynuację podnoszenia kwalifikacji i dokształcanie się po zakończeniu edukacji formalnej. Można to robić poprzez udział w kursach i szkoleniach lub korzystać z ofert chociażby szkół policealnych takich jak Policealna Szkoła Medyczna Awangarda Głogów. Szkoły zorientowanej na efekt kształcenia i faktycznie przygotowującej praktycznie i teoretycznie do wykonywania zawodu. Szkoła kończy się egzaminem państwowym i wydaniem dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Czegoś takiego nie otrzymamy kształcąc się samodzielnie – na przykład poprzez oglądanie filmów, czy czytanie książek, choć i to mieście się w koncepcji lifelong learning. 

Skorzystanie z oferty Policealnej Szkoły Medycznej Awangarda Głogów to korzystanie z nowoczesnego zaplecza dydaktycznego szkoły i czerpanie wiedzy praktycznej przede wszystkim od praktyków. W trakcie kształcenia słuchacze uczą się przez doświadczenie, a to znakomicie przygotowuje do zawodu. 

Policealna Szkoła Medyczna Awangarda Głogów zachęca do uczenia się przez całe życie i zapewnia, że o wykształcenie medyczne świetnie zadba wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. 

 

Zobacz inne