Region

Uczniowie dolnośląskich szkół kształcenia zawodowego otrzymają stypendia!2 min na czytanie

Uczniowie dolnośląskich szkół kształcenia zawodowego otrzymają stypendia!

Uczniowie dolnośląskich szkół kształcenia zawodowego otrzymają stypendia!

Nawet 1800 uczniów szkół zawodowych na Dolnym Śląsku może otrzymać stypendia warte
w sumie niemal 10 milionów złotych. Projekt wsparcia stypendialnego będzie finansowany z budżetu województwa, budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszystko po to, by promować kształcenie zawodowe w regionie

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie z odpowiednio wysoką średnią ocen, uczęszczający do branżowych szkół I i II stopnia, szkół policealnych dla młodzieży i techników. Najlepsi otrzymają wsparcie w wysokości 450 złotych miesięcznie przez okres 10 miesięcy. Dodatkowo zainteresowani będą mogli uczestniczyć w specjalnych „Warsztatach dla stypendystów” organizowanych przez Politechnikę Wrocławską. Zajęcia mają na celu podniesienie kluczowych kwalifikacji zawodowych uczniów.

– Rynek pracy potrzebuje dobrze wykwalifikowanych pracowników. Mocną pozycję na starcie zapewnia solidnie zorganizowane szkolnictwo zawodowe, dlatego systematycznie wspieramy te placówki i ich uczniów. Jestem przekonany, że nasz program stypendialny pomoże podnosić kwalifikacje i będzie dodatkowo promował szkolnictwo zawodowe – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Celem pomocy stypendialnej jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja kształcenia zawodowego, oferowanego przez dolnośląskie szkoły. Wsparcie dla uczniów ma z jednej strony zachęcać do nauki, ale też umacniać pozycje wykwalifikowanych absolwentów szkół na rynku pracy.

– Chcemy promować kształcenie zawodowe w regionie i dodatkowo mobilizować najlepszych.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Wnioski przyjmowane będą do końca września – dodaje marszałek Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców.

Projekt realizowany będzie w latach 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023. Szczegóły dotyczące składania wniosków w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dostępne są na stronie internetowej centrumzamek.pl

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Region