my: GrębociceRegion

USG, rehabilitacja, kardiolog i diabetolog na wsi. Można się zapisać do nowej przychodni w Grębocicach1 min na czytanie

USG, rehabilitacja, kardiolog i diabetolog na wsi. Można się zapisać do nowej przychodni w Grębocicach

Nowa przychodnia przy ul. Zielonej działa od stycznia. Usługi w niej świadczy Miedziowe Centrum Zdrowia. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przyjmują lekarze Małgorzata Kubik-Fercho oraz Joanna Brade. Przyjmują one codziennie od 8 do 12 i od 16 do 18, natomiast lekarzem wspomagającym jest Piotr Sławiński.

W przychodni funkcjonują punkt szczepień, gabinet zabiegowy oraz gabinet pielęgniarki środowiskowej. Porady lekarskie i pielęgniarskie nadal odbywają się telefonicznie. Dotyczy to także wystawiania recept. Jednak w uzasadnionych przypadkach lekarz wyznacza termin wizyty bezpośredniej. W przychodni można także skorzystać z badań USG, które wykonywane są raz w miesiącu w soboty. Świadczone są tutaj także usługi rehabilitacyjne, od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 14. Ponadto dwa razy w miesiącu czynna jest poradnia kardiologiczna, tyle samo diabetologiczna, cztery razy w miesiącu diabetologiczna, a raz w tygodniu okulistyczna.

Radoxim 5

Z poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji mogą korzystać pacjenci zameldowani na terenie gminy Grębocice, zapisani do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Grębocicach, oczywiście na podstawie skierowania. Rejestracja ogólna do przychodni pod telefonem 76 83 15 020.
RED

Zobacz inne

Więcej w my: Grębocice