Dzieje sięGłogów

W naszym zakładzie karnym przebywa 55 osadzonych skazanych za jazdę po pijaku lub narkotykach2 min na czytanie

W naszym zakładzie karnym przebywa 55 osadzonych skazanych za jazdę po pijaku lub narkotykach

Obecnie w Zakładzie Karnym w Głogowie przebywa 55 osadzonych skazanych prawomocnym wyrokiem z art. 178a Kodeksu Karnego – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

– Służba więzienna ma świadomość problemu jaki jest na naszych drogach i z tego powodu prowadzi szereg działań resocjalizacyjnych, które mają na celu uświadomić osadzonym o zagrożeniu jakie wywołali, ale również spowodować, aby skazani nie powrócili do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – mówi rzecznik Małgorzata Sobków.

Radoxim 5

W Zakładzie Karnym psycholog prowadzi zajęcia psychokorekcyjne „Trzeźwy kierowca” dla kierowców skazanych za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. Zajęcia traktowane są jako działanie prewencyjne, a ich celem jest doprowadzenie do obniżenia liczby kolizji i wypadków drogowych, które tacy kierowcy powodują i w których uczestniczą oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa ponownego prowadzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

– Zajęcia w ramach programu „Trzeźwy kierowca” ukierunkowane są na zwrócenie uwagi uczestników na zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym spowodowane przez osoby, które dopuszczają się prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Skazani podczas zajęć sami zauważają problem prowadzenia pojazdów pod wpływem środków zmieniających świadomość – dodaje.

W zakładzie również organizowane są mitingi AA/NA (Anonimowi Alkoholicy/ Narkomani Anonimowi). Głównym czynnikiem takiej terapii ma być zidentyfikowanie się z uzależnieniem. Jeśli człowiek nie zidentyfikuje się z chorobą, to nie będzie się leczył i nie będzie chciał się zmieniać. Podczas spotkań człowiek dowiaduje się czego powinien unikać, aby nie powrócić do picia lub zażywania środków odurzających. Podczas spotkań AA/NA osoby wspierają się dzieląc swoimi doświadczeniami.

– Ważnym celem jest edukacja z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swojego postępowania oraz kształtowanie odpowiedzialności za swoje czyny. Mitingi stanowią długofalową zmianę postaw i zachowań osadzonych kierowców, co w rezultacie ma spowodować ograniczenie liczby wypadków, czyli poprawa bezpieczeństwa na drogach – zaznacza rzecznik.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się