my:GaworzyceRegion

W pobliżu Głogowa staną kolejne ogromne wiatraki?1 min na czytanie

W pobliżu Głogowa staną kolejne ogromne wiatraki?
DCIM\100MEDIA\DJI_0943.JPG

Dokument dotyczy postępowania zażaleniowego na Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Generalny dyrektor poinformował, że inspekcja we Wrocławiu nie mogła zakończyć postępowania w ustawowym terminie z powodu „skomplikowanego charakteru sprawy” i wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do 26 lutego.

Do tego czasu dowiemy się, czy są jakiekolwiek środowiskowe przeciwskazania do budowy zespołu elektrowni wiatrowych pn. Gaworzyce, składającego się z 13, a nie jak wcześniej określił inwestor we wniosku 17 wiatraków, w pobliżu miejscowości: Gaworzyce, Grabik, Kłobuczyn, Koźlice.
RED

Zobacz inne

Więcej w my:Gaworzyce