RegionSława

W Sławie oddali blisko 15 litrów krwi1 min na czytanie

W Sławie oddali blisko 15 litrów krwi

Po raz pierwszy w tym roku przed Urzędem Miasta i Gminy Sława pojawił się mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. W sumie zgłosiło się 38 osób przy czym krew pobrano z różnych przyczyn 33 osobom. W sumie w Sławie pozyskano 14,850 litra życiodajnego płynu. W gronie oddających krew spotkaliśmy również strażaka OSP Sława druha Jakuba Hładczuka.

Strażakiem jest od najmłodszych lat a krew oddaje regularnie od 18 roku życia blisko 10 razy. Aktualnie mieszka w Sławie a uczy się w policealnej szkole w Zielonej Górze i jak zapowiada nadal będzie oddawać krew dlatego zachęca do tego wszystkich.
RED

Zobacz inne

Więcej w Region