Dzieje sięGłogów

Walczy o remont drogi. Otrzymał pismo od zarządcy1 min na czytanie

Walczy o remont drogi. Otrzymał pismo od zarządcy

Radny powiatu Marcin Kuchnicki nie ustępuje w walce o poprawę stanu technicznego drogi wojewódzkiej 292 na odcinku Dobrzejowice – Przedmoście.

Wreszcie otrzymał odpowiedź od właściciela tej drogi, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Krótko mówiąc, dyrektor Leszek Loch wyjaśnił, że koszt naprawy tej drogi przewyższa możliwości finansowe województwa dolnośląskiego, więc trzeba by było pozyskać jakieś środki z zewnątrz. Ale poza tym – poważną przeszkodą są także działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podejmowane w związku z planowaniem obwodnicy Głogowa.

– Wybór ostatecznego przebiegu obwodnicy zdeterminuje okres realizacji ewentualnego remontu DW 292. Podejmowanie działań przed tą inwestycją niesie ryzyko dewastacji wyremontowanej drogi przez wzmożony ruch pojazdów, w tym ciężkich, obsługujących budowę obwodnicy – napisał dyrektor uzasadniając, że byłoby to niepożądane zarówno ze względów ekonomicznych, jak i społecznych.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się