my:KotlaRegion

Ważny dzień dla nauczycielek. Złożyły ślubowanie i odebrały akty1 min na czytanie

Ważny dzień dla nauczycielek. Złożyły ślubowanie i odebrały akty

Dzisiaj (30.08.) dwie nauczycielki pracujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotli Anna Osikiewicz i Kinga Nomejko po złożonym ślubowaniu odebrały akty nadania na stopień nauczyciela mianowanego.

– Warunkiem uzyskania awansu zawodowego było odbycie niezbędnego stażu, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Gratuluję i życzę kolejnych sukcesów w kształceniu i wychowaniu uczniów naszej gminy – mówi wójt Łukasz Horbatowski.
RED

Radoxim 5

Zobacz inne

Więcej w my:Kotla