KGHM

Więcej kompetentnych w branży- KGHM poszerza program2 min na czytanie

Więcej kompetentnych w branży- KGHM poszerza program

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy dołączył właśnie do prowadzonego przez KGHM programu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM-kluczowy partner w kształceniu zawodowym”. Spółka podpisała w tej sprawie list intencyjny z placówką i z Gminą Legnica.

Patronatem programu KGHM w ZS Mechaniczno-Elektrycznych będą objęci uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektryk oraz technik elektronik oraz uczniowie pierwszej klasy w zawodzie elektryk w szkole branżowej I stopnia po utworzeniu takiego oddziału. Absolwenci takich specjalizacji mogą zostać zatrudnieni na stanowisku elektryka lub automatyka w Hucie Miedzi Legnica.

– Wiemy, że Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy prezentuje wysoki poziom nauczania, a nam zależy na dobrze wykwalifikowanych pracownikach. Szczególne znaczenie ma to dla Huty Miedzi Legnica, która po uruchomieniu nowoczesnego pieca WTR zwiększyła swoje możliwości produkcyjne – powiedział Adam Bugajczuk- wiceprezes zarządu KGHM ds. Rozwoju

Program „Kompetentni w branży” zakłada ścisłą współpracę na linii szkoła – KGHM. Uczniowie mogą liczyć na merytoryczną pomoc Spółki, dostęp do materiałów dydaktycznych, a przede wszystkim mogą skorzystać z dedykowanego im programu stypendialnego oraz możliwości odbycia praktycznej nauki zawodu. W roku szkolnym 2020/2021 KGHM przewiduje przyjąć 381 uczniów na praktyki miesięczne oraz 236 uczniów na zajęcia praktyczne w Oddziałach KGHM Polska Miedź S.A..

– Program ruszył w 2018 roku, pierwszy absolwent klasy patronackiej pojawił się na rynku pracy w maju 2019 r. Od tamtej pory zatrudniliśmy niemal 80 „naszych” uczniów. A od czerwca tego roku absolwenci klas patronackich KGHM mają możliwość pochwalenia się swoimi osiągnięciami naukowymi w ramach programu podczas aplikowania do nas do pracy. Specjalnie dla nich dostosowaliśmy nasz system rekrutacyjny, tak, żeby mogli podłączyć do niego odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu klasy patronackiej. To dla nas cenna informacja podczas dokonywania selekcji kandydatów i zapraszaniu ich do kolejnego etapu rekrutacji – mówi Magdalena Wróbel, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w KGHM.

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy to już 9 szkoła, która bierze udział w programie. W roku szkolnym 2019/2020 klasy patronackie KGHM liczyły ponad 1600 osób, a na konta uczniów trafiło w sumie ponad 120 tysięcy złotych. Oprócz standardowej kwoty 500 zł stypendium uczniowie mogli także liczyć na nagrodę za szczególne osiągnięcia – jak w przypadku ucznia ZS im. B. Krupińskiego w Lubinie, który reprezentował szkołę podczas X Olimpiady wiedzy górniczej „O złotą lampkę”.

Lista szkół objętych patronatem w ramach „Kompetentnych w branży” oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych znajdują się na stronie www.kghm.com w zakładce KARIERA.
RED

Zobacz inne

Więcej w KGHM