Dzieje sięGłogów

Wkrótce wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa!1 min na czytanie

Wkrótce wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa!

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa odbędą się 6 października. – Informacja o terminie wyborów do MRMG już trafiła do szkół miejskich i powiatowych – mówi prezydent Rafael Rokaszewicz. Organizacją wyborów zajmą się szkoły i samorządy uczniowskie. –Udział szkół jest dobrowolny, ale liczę, że w każdej są uczniowie, którzy chcą aktywnie działać na rzecz młodzieży naszego miasta. Zachęcam do udziału, do aktywności, do startu w wyborach, do szykowania kampanii wyborczej. Już dziś życzę wszystkim kandydatom powodzenia i czekam na nich w Ratuszu w Sali Rajców – dodaje.

Młodzieżowa Rada Miasta Głogowa jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym, wyrażającym stanowisko w imieniu młodzieży będącej mieszkańcami Głogowa. W skład rady wchodzą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w dniu wyborów do Rady ukończyli co najmniej 13 lat i nie ukończyli 20 lat. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje uczniom szkół, którzy w dniu wyborów są mieszkańcami Głogowa. – Powołałem już komisję wyborczą, w skład której wchodzi 2 radnych i 3 urzędników. Każda ze szkół, która zadeklaruje udział w wyborach jest jednym okręgiem wyborczym i w zależności od ilości uczniów – przysługuje jej 1 mandat na każde rozpoczęte 500 uczniów – zaznacza Rokaszewicz. Szkoły mają czas na zgłoszenie swojego akcesu do udziału w wyborach do MRMG do piątku (17.09). W skład komisji wyborczej wchodzą radni Dariusz Andrzej Czaja i Mariusz Kędziora. Ponadto Katarzyna Brzezińska, Magdalena Ślebioda i Paulina Cichoszewska – Urząd Miejski w Głogowie.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się