my: GrębociceRegion

Wody po kostki. Awaria rurociągu2 min na czytanie

Wody po kostki. Awaria rurociągu 4

Do awarii doszło w miejscowości Żuków w gm. Polkowice. Od rana trwało pompowanie wody oraz zabezpieczanie budynków workami z piaskiem. Podtopionych zostało kilka posesji. Trwają działania zastępów straży pożarnej z PSP Polkowice oraz JRGH oraz zakład hydrotechniczny.

Jak podaje urząd gminy: Zakład Hydrotechniczny informuje o awarii i wycieku wody w miejscowości Żuków. Duże ilości wody dostały się do rowów melioracyjnych. Prosimy o nie korzystanie z wody z rowów do celów gospodarczych i ogrodniczych.

Radoxim 5

RED/112 Polkowice

Zobacz inne

Więcej w my: Grębocice