Dzieje sięGłogów

Wojewoda wprowadza zmiany w zakazach korzystania z Odry1 min na czytanie

Policjanci patrolują Odrę z lądu, wody i powietrza

Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obrębski informuje o zmianach wprowadzonych do rozporządzenia porządkowego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wody rzeki Odry, które brzmią następująco:

W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt wprowadza się na połączonych z Odrą zbiornikach Bajkał, Czernica, Łacha Jelczańska, Prężyce zakaz amatorskiego połowu ryb; wchodzenia do wody, w tym kąpieli; pojenia zwierząt.

Radoxim 5

Na rzece Odrze oraz na terenie urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego zakaz: wchodzenia do wody, w tym kąpieli; pojenia zwierząt; zabierania z łowiska ryb i skorupiaków złowionych w ramach amatorskiego połowu, za wyjątkiem gatunków inwazyjnych, w szczególności: czebaczka amurskiego, sumika karłowatego, raka pręgowanego, bassa słonecznego.

Zakazy nie dotyczą działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych, żeglugi i dezaktywacji narzędzi pułapkowych, żaków i wontonów.
RED
źródło: DGL News

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się