my:GaworzyceRegion

Wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich2 min na czytanie

Wsparcie finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich 1

Zastanawiacie się w swojej miejscowości czy założyć KGW? Warto. Do 30 września br. trwa nabór wniosków na wsparcie działalności statutowej Kół, dzięki którym na start otrzymacie przynajmniej 5 tys. zł.

Przypominamy, że otrzymaną pomoc trzeba wykorzystać do 31 grudnia 2022 r., natomiast rozliczenie – przez złożenie sprawozdania – musi nastąpić do 31 stycznia 2023 r.

Radoxim 5

Podobnie jak w poprzednich latach wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło, które jest wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 10,9 tys. tego typu organizacji.

Jeśli chodzi o wysokość pomocy, to w stosunku do tej przyznawanej w 2021 r. ani pula środków: 70 mln zł, ani stawki nie uległy zmianie. Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.

Bardzo prosimy, by wypełniając wniosek o przyznanie pomocy, upewnić się, czy liczba członków danego koła zgadza się z danymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli jest inaczej, ważne jest uaktualnienie tych informacji – a można to zrobić w biurze powiatowym Agencji. Decyzja o przyznaniu pomocy będzie wydawana na podstawie danych znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Dofinasowanie można również wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjatywy na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi, wykorzystać na przedsięwzięcia nastawione na rozwój kultury ludowej lub upowszechniające współdziałanie i racjonalne metody gospodarowania. W 2021 roku koła gospodyń wiejskich otrzymaną z ARiMR pomoc przeznaczały najczęściej m.in. na zakup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe; wyposażenia wiejskich świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy strojów na imprezy okolicznościowe. Więcej: TUTAJ.
RED

Zobacz inne

Więcej w my:Gaworzyce