PrzemkówRegion

Wszyscy radni “za”. Burmistrz z absolutorium!1 min na czytanie

Wszyscy radni "za". Burmistrz z absolutorium!

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Przemkowa, Jerzemu Szczupakowi. Radni podczas ostatniej sesji pochylili się również nad projektem uchwały z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Opinia RIO była pozytywna i bez uwag. Za uchwałą głosowało 14 radnych, czyli wszyscy obecni.

-Wynik głosowania jest sukcesem zarówno moim, Państwa oraz podległych mi pracowników, którym również dziękuję za ciężką pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Największe podziękowania należą się jednak tym, dla których wszystko to robię – mieszkańcom. Wsparcie, pomoc, dyskusje, krytyczne uwagi są tym, co nadaje sens mojej pracy. Cieszę się z wykonanych inwestycji, szczególnie wspartych środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych. Jesteśmy świadomi ogromu pracy, która czeka nas w najbliższym czasie i wierzymy, że przy zaufaniu Mieszkańców i wsparciu Radnych, zrealizujemy postawione sobie cele, pokonując wszelkie trudności, których ostatnio nie brakuje – podsumował Jerzy Szczupak.

RED

Zobacz inne

Więcej w Przemków