Dzieje sięGłogów

Wybór wariantu przebiegu obwodnicy Głogowa na przełomie roku1 min na czytanie

Wiceminister zapewniał, że drogi most powstanie. Ma kosztować setki milionów

W środę (28.10.) rada gminy Głogów przyjęła uchwałę o uzgodnieniu realizacji inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicznego Łęgi Głogowskie w obrębie Grodziec Mały. Planowana inwestycja celu publicznego dotyczy budowy obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12, w ramach której w wariantach PN4 i PN5 planowana jest budowa mostu nad tym terenem. Sekretarz gminy Głogów Iwona Osomańska tłumaczy, że podjęcie tej uchwały nie ma nic wspólnego z wyborem wariantu obwodnicy Głogowa, a działania pracowni projektowej nadal dotyczą wszystkich czterech tras. Na ogłoszenie wyboru wariantu gmina Głogów czeka z niecierpliwością. Wójt Bartłomiej Zimny przypomina, że decyzja miała zapaść do końca września.

Jak podaje Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, wybór preferowanego wariantu przebiegu obwodnicy Głogowa jest planowany na przełomie 2020/2021 r. Wybór zostanie poprzedzony spotkaniami Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych oraz Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych z udziałem lokalnych władz. – Obecnie trwają w terenie roboty geologiczne zgodnie z projektem robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrologicznych projektowanej inwestycji budowy obwodnicy Głogowa w ciągu DK12 – informuje. Przypomina, że najważniejszym celem jest uwolnienie od ruchu tranzytowego terenów zabudowanych w Głogowie, a także w pobliskich miejscowościach Drożów, Dankowice, Nielubia, Serby, Stare Serby, Jerzmanowa, Smardzów i Jaczów oraz poprawienie warunków i bezpieczeństwa ruchu na drodze nr 12.
RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się