my:ŻukowiceRegion

Wybudują nowe rondo. Gminie pomoże KGHM1 min na czytanie

Wybudują nowe rondo. Gminie pomoże KGHM 1

– Zleciliśmy opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji – Krzysztof Wołoszyn, wójt gminy Żukowice zapowiada budowę drogi gminnej łączącej plac szybowy GG-2 Odra z drogą krajową DK12.

Opracowanie PFU jest niezbędne dla przeprowadzenia przez gminę przetargu, którego zadaniem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych a to jest budowa odcinka drogi dojazdowej prowadzącej do planowanego placu szybowegoGG-2 „Odra” (wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ścieżka pieszo – rowerowa, oświetlenie, kanały technologiczne i infrastrukturalne) wraz z jej włączeniem do drogi krajowej nr 12 poprzez skrzyżowanie skanalizowane – rondo. – Inwestycję realizujemy w porozumieniu z KGHM-em – dodaje Wołoszyn.
RED

Zobacz inne

Więcej w my:Żukowice