Dzieje sięGłogów

Wzrosły mandaty! Nowy taryfikator za wykroczenia3 min na czytanie

Akcja "Trzeźwy poranek" od dziś do piątku. Będą policyjne kontrole

1 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r., wprowadzające podwyżki mandatów karnych za niektóre rodzaje wykroczeń, w tym drogowych.

– Na wstępie jednak zwrócić należy uwagę na błyskawiczne tempo wprowadzania taryfikatora. Wprowadza go rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2021 r., które weszło w życie już 1 stycznia 2022 r. W demokratycznym państwie prawnym tak szerokie i znaczące zmiany powinny być wprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem, aby jego adresaci mieli realną możliwość zapoznania się z nimi – mówi nam Krzysztof Gągół z Kancelarii Adwokackiej przy ul. Hugona Kołłątaja 12 na Starym Mieście.

Wysokość grzywny za wykroczenia pieszych kształtuje się od 50 zł do nawet 2 tys. zł. Kwotę 50 zł będziemy musieli zapłacić na przykład za naruszenie obowiązku korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych, a w ich braku z pobocza. Naruszenie obowiązku używania elementów odblaskowych po zmierzchu poza terenem zabudowanym będzie kosztowało 100 zł. Najwyższą grzywną, bo 2 tys. zł karane będzie wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie.

– Grzywny dla kierowców w nowym rozporządzeniu zostały ukształtowane na znacznie wyższym poziomie. Nowy akt prawny wzmacnia ochronę pieszych – dodaje. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub na nie wchodzącemu wyniesie 1 tys. 500 zł (lub 3 tys. zł w przypadku recydywy). Tyle samo kosztować będzie wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, lub bezpośrednio przed nim oraz naruszenie zakazu jazdy wzdłuż – po chodniku lub przejściu dla pieszych. Naruszenie zakazu jazdy korytarzem życia będzie skutkowało grzywną od 500 zł do 2 tys. 500 zł. Przewożenie dziecka bez wymaganego fotelika skończy się mandatem na kwotę 300 zł. Z kolei korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem spowoduje mandat w wysokości 500 zł.

Kary za przekroczenia prędkości: ich wzrost będzie najwyższy. Wyniosą one przy przekroczeniach odpowiednio: do 10 km/h: 50 zł, o 11–15 km/h: 100 zł, o 16–20 km/h: 200 zł, o 21–25 km/h: 300 zł, o 26–30 km/h: 400 zł, ale już o 31–40 km/h: 800/1 tys.600 zł (wyższa kwota za recydywę), o 41–50 km/h: 1 tys. zł/2 tys. zł, o 51–60 km/h: 1 tys. 500/3 tys. zł, o 61–70 km/h: 2 tys. zł/4 tys. zł, o 71 km/h i więcej: 2 tys. 500 zł/5 tys. zł.

– Odpowiedzialność za niewskazanie wbrew obowiązkowi komu pojazd został powierzony do kierowania w oznaczonym czasie w sprawach o przestępstwo będzie obejmowała mandat w wysokości nie mniej niż 4 tys. zł, a w sprawach o zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym nie niższy niż 2 tys. zł. Z kolei w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości: dwukrotność wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie mniej niż 800 zł – podkreśla adwokat. Nowe przepisy mają wzmocnić bezpieczeństwo ruchu drogowego. Czas pokaże czy okażą się skuteczne.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się