Dzieje sięGłogów

Zapraszają na spotkanie z wybitnym historykiem dzwonów1 min na czytanie

Zapraszają na spotkanie z wybitnym historykiem dzwonów

Towarzystwo Ziemi Głogowskiej zaprasza na spotkanie z wybitnym historykiem dzwonów, zajmującym się m.in. opracowywaniem dokumentacji tych obiektów.

W czwartek (15.09.) godz. 17 w Zamku Książąt Głogowskich, dr hab. Marceli Tureczek, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego wygłosi wykład nt: “Straty wojenne dzwonów w okolicach Głogowa na tle problemów współczesnych badań”.

M. Tureczek jest autorem m.in. prac o zabytkowych dzwonach na Ziemi Lubuskiej, dzwonach z obszaru Polski w granicach po 1945 roku przechowywanych na terenie Niemiec, czy studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku.

Profesor jest również badaczem dziedzictwa kulturowego zachodniej Polski, autorem wydanej w 2021 znakomitej książki „Pogranicze. Przeszłość bez historii…”, poświęconej kontekstom historycznym i społeczno-kulturalnym polsko-niemieckiego pogranicza.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się