Dzieje sięGłogówKGHM

Zawód z przyszłością czeka na Ciebie – trwa nabór do szkół patronackich KGHM2 min na czytanie

Zawód z przyszłością czeka na Ciebie – trwa nabór do szkół patronackich KGHM

Trwa nabór m.in. do nowej klasy branżowej I stopnia, której uczniowie po raz pierwszy w historii będą zdobywać zawód operatora zespołu maszyn i urządzeń przeróbczych. Zespół Szkół Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie – szkoła pod patronatem KGHM Polska Miedź S.A. tylko do 10 lipca czeka na chętnych do podjęcia nauki w zawodzie przeróbkarza.
Jak dotąd w zakresie obsługi maszyn i urządzeń przeróbczych kształcono w MCKK jedynie dorosłych. Odbywało się to wyłącznie w ramach podnoszenia kwalifikacji obecnych pracowników ZWR-ów. Od nowego roku szkolnego 2020/2021, z myślą o tegorocznych absolwentach szkół podstawowych, w Zespole Szkół funkcjonującym w ramach MCKK, planowane jest otwarcie klasy „przeróbkarzy”, w której trzyletnia nauka jest bezpłatna.

– To właśnie w wyniku współpracy Szkoły z naszym Oddziałem ustalono potrzeby kształcenia w tym zawodzie. Uczniowie już w pierwszym roku nauki mają zagwarantowane zajęcia praktyczne w naszej firmie. Najlepsi absolwenci będą mieli duże szanse na zatrudnienie – podkreślił Paweł Piwowar, Dyrektor Naczelny Oddziału KGHM Zakłady Wzbogacania Rud.

Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr jest szkołą publiczną. Placówka jest jedną z ośmiu szkół, którym patronuje KGHM w ramach programu „Kompetentni w branży”. Patronatem KGHM objęte są klasy w szkole branżowej I stopnia: operator maszyn i urządzeń przeróbczych, górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny i elektryk oraz w technikum: technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny i technik elektryk.

Bycie uczniem szkoły patronackiej to nie tylko możliwość poznania KGHM podczas wizyt zawodoznawczych czy praktyk, ale również okazja do skorzystania z atrakcyjnego programu stypendialnego.

Zapraszamy ósmoklasistów do wyboru szkół patronackich w tegorocznej rekrutacji – do 10 lipca trwa nabór do szkół patronackich KGHM! Ósmoklasiści mogą zdobyć specjalizacje i kompetencje potrzebne na rynku pracy. Wszystkie z 12 zawodów objętych patronatem KGHM znalazło się na liście profesji, na które jest największe zapotrzebowanie, opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Więcej na stronie www.kghm.com w zakładce KARIERA, gdzie znajdują się szczegóły programu „Kompetentni w branży”, w tym zasady dostępu do stypendiów naukowych.
RED

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się