Dzieje sięGłogów

Zenon Hendel został odznaczony złotym medalem ministra kultury2 min na czytanie

Zenon Hendel został odznaczony złotym medalem ministra kultury

W Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie otwarta została nowa wystawa. Nosi ona tytuł „Dziedzictwo dawnego Głogowa”.

Zaprezentowane zostały na niej najciekawsze wyniki badań archeologicznych, które prowadzone były na terenie miasta w latach 2015-2020. Zespół archeologów z głogowskiego muzeum w ostatnich pięciu latach miał ręce pełne pracy. Prowadzili badania między innymi na terenie bulwaru Nadodrzańskiego, odbudowy teatru, w strefie ul. Starowałowej przy ruinach kościoła św. Mikołaja, przy ul. Długiej, na terenie budowy przystani wodnej na Ostrowie Tumskim oraz pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, gen. Józefa Bema oraz gen. Władysława Sikorskiego, gdzie dziś stoi galeria handlowa.

Radoxim 5

Efekty pracy archeologów można już oglądać na wystawie „Dziedzictwo Dawnego Głogowa”.Na ekspozycję składają się liczne plansze z fotografiami oraz informacjami na temat prowadzonych badań. Nie brakuje również wielu niezwykle ciekawych zabytków.

Pokazana została między innymi gotycka płaskorzeźba odkryta podczas badań prowadzonych na bulwarze Nadodrzańskim w pobliżu kościoła św. Stanisława. Wykonany z piaskowca element odsłonięto na przedłużeniu narożnikowej przypory południowo-zachodniej ściany świątyni. Prawdopodobnie był on wtórnie wykorzystany do budowy dostawionej od zewnątrz ściany.Na uwagę zasługują również zabytki pozyskane podczas prac przeprowadzonych na ulicy Długiej. Są to przede wszystkim, pochodzące z późnego średniowiecza, przedmioty codziennego użytku: ceramiczne i szklane fragmenty naczyń, odpady obróbki kościanej oraz przedmioty metalowe.

Na szczególną zaś uwagę zasługuje figurka ceramiczna, przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus, datowana na koniec XV wieku.Autorem wystawy jest Zenon Hendel z Pracowni Archeologicznych Badań Terenowych.

Jej otwarcie było okazją do wręczenia mu złotej odznaki „Za opiekę nad zabytkami”, którą nadał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Odznakę wręczył archeologowi prezydent Głogowa Rafel Rokaszewicz. Wystawę można zwiedzać w Muzeum Archeologiczno-Historycznym od czwartku 9 lipca.
RED
źródło: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się