Dzieje sięGłogów

Zmiana funkcjonowania Punktu Koordynacyjnego/Зміна функціонування1 min na czytanie

Zmiana funkcjonowania Punktu Koordynacyjnego/Зміна функціонування

Urząd Miejski informuje, że punkt koordynacyjny dla uchodźców z Ukrainy będzie nieczynny w weekendy. W tygodniu godziny przyjmowania uchodźców pozostają bez zmian, czyli od. 7.30 do 15.30.

W Punkcie Koordynacyjnym uchodźcy z Ukrainy otrzymają wszelkie informacje z zakresu pomocy materialnej, psychologicznej, społecznej i prawnej. W punkcie wydawane są zaświadczenia, które upoważniają do otrzymania rzeczy materialnych wydawanych w w MOK-u oraz odzież w Głogowskiej Szafie Pomocy.

Radoxim 5

Cały czas funkcjonuje specjalna linia telefoniczna, gdzie można dzwonić w sprawie pomocy dla Ukrainy i Uchodźców przyjeżdżających do naszego miasta: tel. 76 7265 534. Telefon jest czynny, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00.

Na stronie urzędu napisano: Міська Рада Глогова інформує, що кординаційний пункт для переселенців з України не буде чинний в вихідні дні. В робочі дні протям тижня, години прийому для українців, залишилися незмінні від години 7.30 до 15.30

В Координаційному Пункті гомадяни України отримають потрібну інформацію стосовно матеріальної, психологічної, соціальної та юридичної допомоги. В Пункті, видаються картки, які дозволяють отримати матеріальну допомогу в МОК і одяг в Глоговській Шафі Допомоги.
RED
źródło: DGL News

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się