Dzieje sięGłogów

Znany jest termin pogrzebu księdza Walkowiaka. Zostanie pochowany w Grodźcu Małym1 min na czytanie

Znany jest termin pogrzebu księdza Walkowiaka. Zostanie pochowany w Grodźcu Małym

W poniedziałek (5 .04.) w szpitalu w Legnicy zmarł ks. kanonik Aleksander Walkowiak. Miał 88 lat. Kapłanem był 52 lata. Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa zostanie odprawiona w poniedziałek (12.04.) o godz.11 w kościele w kolegiacie. Ksiądz zostanie pochowany na cmentarzu w Grodźcu Małym.

Ks. kanonik Aleksander Walkowiak urodził się 2 lutego 1934 r. w Bydgoszczy. W 1963 r. liceum ogólnokształcące w Legnicy i rozpoczął studia w Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1969 r. w Lubaniu Śląskim. Jako wikariusz pracował najpierw w Archidiecezji Wrocławskiej: w Gaworzycach (1969-72), Bogatyni (1972-73). Z dniem 1 lipca 1973 r. został inkardynowany do Diecezji Gorzowskiej i został mianowany wikariuszem-zarządcą, a od 1982 r. proboszczem w Rzeczycy. Następnie był proboszczem w Rapocinie (1987-89), Głogowie – par. Wniebowzięcia NMP (1989-94), Niwicy (1994-95), Osowej Sieni (1995-1999). Od 1999 r. przebywał na emeryturze, mieszkając na terenie parafii św. Mikołaja w Głogowie. W 1995 r. uzyskał stopień doktora teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a w 2009 r. został uhonorowany tytułem Kanonika RM.
RED

Radoxim 5

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się