Dzieje sięGłogów

Zostań wolontariuszem w miejskim schronisku1 min na czytanie

Zostań wolontariuszem w miejskim schronisku

Wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz schroniska na zasadach określonych w regulaminie wolontariatu.

Wolontariuszem może być osoba, która ukończyła 18 lat, złożyła prośbę o przyjęcie na wolontariat wraz z danymi osobowymi, przeszła z pozytywnym wynikiem rozmowę kwalifikacyjną, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w schronisku (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim), podpisze porozumienie z Gminą Miejską Głogów.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia końca sierpnia na adres mailowy k.lesniowska@glogow.um.gov.pl.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się