Dzieje sięGłogów

Zubowski po posiedzeniu Sejmu: Taka opozycja to skarb1 min na czytanie

Poseł Zubowski na sejmowej mównicy: za PO było tak, za nas jest tak

Poseł Wojciech Zubowski zabrał głos w sprawie ostatniego w tym roku posiedzenia Sejmu. Podkreśla, że najważniejszym punktem było przyjęcie budżetu na nowym rok. – Tego dnia Sejm rozpatrzył również uchwały Senatu dotyczące ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, o dodatku osłonowym, o zmianie ustawy radiofonii i telewizji, i ustanowieniu programu modernizacji policji, straży granicznej, straży pożarnej i służb ochrony państwa – wymienia poseł. Ponadto dodaje, że zajęto się m.in. ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

– Z życia opozycji: Konfederacja złożyła osiem poprawek do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, po czym nikt od nich nie pofatygował się na komisję, by je przedstawić. Z kolej jedna z przewodniczących komisji zarządzanych przez opozycję nie zgodziła się, by obradowała ona w trybie zdalnym. Wszyscy więc posłowie musieli się na nią stawić osobiście – przy problemie kolizji z innymi zajęciami. Rzeczona pani natomiast na posiedzeniu tejże komisji sama się nie pojawiła… nie będę jednak narzekał, bo taka opozycja to skarb – ocenia.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się