Dzieje sięKGHM

Zyski KGHM mają zostać w spółce. Pieniądze są potrzebne na inwestycje1 min na czytanie

Automatycznie zapisany szkic 76

Taka jest rekomendacja zarządu Polskiej Miedzi. Chodzi o sposób podziału zysku jednostkowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2018 rok. Uzasadniony jest potrzebą zapewnienia niezbędnego poziomu kapitałów do prowadzenia programów inwestycyjnych, bez zwiększania skali zadłużenia. Rada nadzorcza pozytywnie oceniła przedstawiony wniosek.

Na propozycję zarządu wpływ miały przedstawione w nowej strategii plany inwestycyjne, zakładające między innymi uzyskanie w ciągu dekady, połowy energii elektrycznej ze źródeł własnych KGHM oraz znaczne zwiększanie nakładów na innowacje. Dodatkowo zarząd uwzględnia złożoną światową sytuację makroekonomiczną, która rzutuje na ceny głównych produktów firmy.

Zarząd KGHM dodaje, że w kolejnych okresach rekomendacje alokacji wyników mogą być kształtowane między innymi przez stabilność głównych rynków oraz ustawodawstwo dotyczące na przykład podatków czy cen energii. RED

FOT. KGHM

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się