Artykuł Informacyjny

Brose i Volkswagen AG zawierają umowę Joint Venture3 min na czytanie

Brose i Volkswagen AG zawierają umowę Joint Venture

  • Celem partnerów jest stworzenie globalnego dostawcy systemów siedzeń samochodowych i koncepcji wnętrz pojazdów
  • Planowane jest rozszerzenie współpracy z Koncernem Volkswagen oraz innymi producentami samochodów
  • Brose i SITECH, będąca córką spółką Volkswagena, uzupełniają swoje kompetencje i portfolio
  • Działalność Joint Venture ma podwoić obecne przychody SITECH do końca dekady, a liczebność załogi wzrośnie o jedną trzecią w tym samym okresie

Coburg / Wolfsburg, 26.03.2021. Grupa Brose i Volkswagen AG podpisały umowę Joint Venture w celu ustanowienia wspólnego przedsięwzięcia w zakresie rozwoju i produkcji kompletnych siedzeń, konstrukcji i komponentów siedzeń, a także rozwiązań w zakresie wnętrz pojazdów. Brose obejmie połowę udziałów w spółce córce Volkswagena SITECH. Brose i Volkswagen będą posiadać równo po 50 procent w planowanym Joint Venture. Strony uzgodniły, że przyszłe przedsięwzięcie będzie zarządzane i w pełni skonsolidowane pod względem handlowym w Grupie Brose. Transakcja podlega zatwierdzeniu przez organy antymonopolowe oraz innym zwyczajowym warunkom wykonawczym.

Spółka matka przyszłego przedsięwzięcia będzie nadal miała swoją siedzibę w Polsce, w Polkowicach. Obok istniejących zakładów zajmujących się rozwojem oraz produkcją w Europie Wschodniej, Niemczech i Chinach planowana jest ekspansja działalności w Europie, Ameryce i Azji. W skład Zarządu, który tworzyć będzie parytetowa liczba członków, wchodzić będą Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu ds. Rozwoju z ramienia Brose, jak również Członek Zarządu ds. Ekonomicznych oraz Członek Zarządu ds. Produkcji z ramienia Volkswagen AG.

PROJEKT – poufne Celem Joint Venture jest osiągnięcie znaczącej pozycji jako Global Player na wysoce konkurencyjnym rynku siedzeń samochodowych. Z jednej strony spółka Joint Venture ma na celu rozszerzenie działalności wspólnie z Koncernem Volkswagen. Z drugiej strony planowane przedsięwzięcie, jako innowacyjny dostawca systemów kompletnych siedzeń, elementów i konstrukcji siedzeń, powinno w przyszłości generować znaczący udział w sprzedaży realizowanej dla producentów pojazdów spoza Grupy Volkswagen. W bieżącym roku finansowym Grupa SITECH spodziewa się obrotów na poziomie około 1,4 miliarda euro, generowanych przez ponad 5200 pracowników. Przewiduje się, że do 2030 roku wolumen transakcji w ramach Joint Venture podwoi się do 2,8 miliarda euro, a liczebność załogi wzrośnie do około 7000 pracowników, co odpowiadałoby wzrostowi zatrudnienia o około jedną trzecią. Dzięki temu wszystkie zakłady należące do spółki Joint Venture będą miały możliwość dalszego rozwoju.

Elastyczne i spersonalizowane opcje projektowania wnętrza pojazdu W przyszłym Joint Venture firmy Brose i SITECH połączą swoje kompetencje i przygotowują się do przyszłych zmian na rynku siedzeń samochodowych i rozwiązań dla wnętrz pojazdów. Obecne trendy, takie jak elektromobilność, integracja systemów i jazda autonomiczna, zmieniają wymagania dotyczące wyposażenia aut przyszłości. Wnętrze pojazdów przekształca się w mobilną przestrzeń życiową, która łączy zwykłe wymagania dotyczące komfortu i bezpieczeństwa z nowymi, elastycznymi i spersonalizowanymi opcjami wyposażenia.

Planowana spółka Joint Venture opiera się na mocnych stronach i historii sukcesu firm Brose i SITECH. W dłuższej perspektywie planowane przedsięwzięcie powinno zająć pozycję wśród TOP 3 największych graczy w branży. Spółka Joint Venture będzie oferować swoim klientom wszystkie ważne produkty w całym łańcuchu wartości. Kompetencje i portfolio Brose i SITECH doskonale się pod tym względem uzupełniają. Jako wiodący dostawca konstrukcji siedzeń, Brose wnosi do współpracy wiedzę systemową i wieloletnie doświadczenie w manualnej i elektrycznej regulacji siedzeń oraz elementach zapewniających komfort użytkowników. Ten dostawca motoryzacyjny łączy swoje produkty mechatroniczne za pomocą oprogramowania i układów sensorycznych. Tak powstają inteligentne koncepcje wykorzystania wnętrza pojazdu. SITECH posiada rozległą wiedzę w zakresie rozwoju, montażu i logistyki kompletnych siedzeń i konstrukcji metalowych.

Utworzenie spółki Joint Venture podlega uzyskaniu zgody od organów antymonopolowych. Termin zakończenia tego procesu przewidywany jest do końca roku.

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne