Zamknij
13:58, 02.03.2024
W Gminie Kotla powstanie nowe przedszkole. Zleciła właśnie opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę Przedszkola Publicznego w Kotli.
11:33, 02.03.2024
Wnętrza świetlicy wiejskiej, biblioteki i punku przedszkolnego w Nielubi czeka duży remont. To jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców gminy inwestycji.
1
16:01, 01.03.2024
Gmina Grębocice przejęła od powiatu polkowickiego drogi powiatowe w Grębocicach, żeby na własny koszt je wyremontować.
11:43, 01.03.2024
Trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu gminy Gaworzyce wzięły udział w I Powiatowych Halowych Zawodacg Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu polkowickiego.
1
08:23, 01.03.2024
W środę odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Kotli. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Spółki, p.o. Wójta Gminy Kotla Pani Kamila Suchocka - Szperlik oraz pracownik Urzędu Gminy Kotla Pani Joanna Pabisz.
16:03, 29.02.2024
Gmina Żukowice poinformowała, że wyłoniła wykonawcę, który przebuduje fragment drogi gminnej do drogi wojewódzkiej nr 292. Prace ruszą w czewcu, zaraz po zakończeniu prac polegających na wykonaniu sieci wodociągowej.
09:34, 27.02.2024
Gmina Głogów zaprasza dzieci do udziału w konkursie na „Ekologiczny koszyczek wielkanocny”. Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych z klas IV-VIII zamieszkujących na terenie gminy Głogów.
14:45, 23.02.2024
Druhowie OSP Grochowice aktywnie angażują się w prace nad remontem swojego miejsca spotkań. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności oraz wsparciu gminy Kotla i sołtysa, stają przed możliwością stworzenia nowej przestrzeni, która będzie służyła wszystkim.
10:16, 23.02.2024
W Radwanicach odbyły się Radwanickie Spotkania Biznesu .Wzięło udział 25 przedsiębiorców zarówno z terenu Gminy Radwanice i pobliskich powiatów, jak i innych miast - nawet spoza województwa dolnośląskiego.
14:22, 22.02.2024
Na gminnym terenie rekreacyjnym w Obiszowie ekipa budowlana uwija się jak w ukropie. Powstaje tam budynek zaplecza gospodarczo - magazynowego dla rozwijającego się terenu rekreacyjnego, z którego chętnie korzystają nie tylko mieszkańcy gminy Grębocice.
1
14:07, 22.02.2024
Gmina Kotla przygotowuje się do modernizacji oświetlenia drogowego. W planie jest wymiana 406 opraw oświetleniowych na LED.
12:05, 21.02.2024
Trzy sołectwa z gminy Gaworzyce zostały wyróżnione w powiatowym konkursie na „Najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego”.
11:44, 21.02.2024
Gmina Gaworzyce pozyskała niemal 500 tysięcy złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) na prace konserwatorskie i restauratorskie w dwóch obiektach – kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim oraz kościele pw. św. Barbary w Gaworzycach. Umowy z parafiami na przekazanie dotacji zostały podpisane, a prace ruszyły. 
11:28, 21.02.2024
Gmina Kotla po raz ósmy przystąpiła do projektu realizowanego przez Dolnośląską Federacją Sportu we Wrocławiu! Dzięki temu 30 uczniów od stycznia uczęszcza na zajęcia sportowe Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kotli.
11:10, 21.02.2024
Gmina Żukowice przygotowuje się do kompleksowego remontu świetlicy wiejskiej w Bukwicy. Obiekt ma być bardziej funkcjonalny i służyć wszystkim mieszkańcom wsi.