Dzieje sięGłogów

Jest kolejny krok w sprawie obwodnicy. Teraz każdy może zgłaszać uwagi i wnioski1 min na czytanie

Wiceminister zapewniał, że drogi most powstanie. Ma kosztować setki milionów

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podaje do publicznej informacji, że „Przystępuje do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 według wariantu PN4”. Mapa i wszystkie informacje o tym wariancie: TUTAJ.

Każdy może zapoznawać się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy (w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko) zamieszczoną na serwerze FTP (dostęp do dokumentacji zgodnie z Instrukcją zamieszczoną pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-wroclaw/rok-2022 przy obwieszczeniu) oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50–333 Wrocław.

Radoxim 5

Od 18 lipca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r. (włącznie) każdy może zgłaszać uwagi
i wnioski do postępowania w formie pisemnej pod ww. adresem, ustnie do protokołu lub
w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tutejszego organu.
Zainteresowani chcący uzyskać wgląd do akt sprawy proszeni są o wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie na numer 71 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres
sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt (od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, uwagi i wnioski wniesione po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
RED

źródło: DGL News

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się