Zamknij

Co odróżnia psychoterapię od innych form wsparcia psychologicznego?

15:13, 13.11.2023 Aktualizacja: 15:13, 13.11.2023

Rodzaje i zasady psychoterapii.

Wsparcie psychologiczne stanowi ważne narzędzie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i psychicznymi podobnie jak psychoterapia. W Krakowie, podobnie jak w innych miastach, istnieje wiele różnych form pomocy psychologicznej, ale warto zrozumieć, co odróżnia psychoterapię od innych sposobów wsparcia. W niniejszym artykule przyjrzymy się zarówno psychoterapii, jak i innym formom wsparcia, omawiając ich cechy, zasady, rodzaje oraz kryteria wyboru.

Co to jest psychoterapia?

Psychoterapia to proces leczenia i wsparcia emocjonalnego, który ma na celu poprawę samopoczucia, radzenie sobie z trudnościami życiowymi i rozwiązywanie problemów psychicznych. Istnieje wiele rodzajów psychoterapii, różniących się podejściem i technikami, ale wszystkie opierają się na kilku wspólnych zasadach:

 • Dobrowolność - uczestnictwo w terapii jest zawsze dobrowolne, a klient podejmuje decyzję o rozpoczęciu terapii.
 • Poufność - informacje ujawniane w trakcie terapii są chronione i zachowane w tajemnicy, zgodnie z zasadami etyki zawodowej terapeuty.
 • Kontrakt - terapeuta i klient ustalają wspólnie cele terapii, zasady pracy i ramy czasowe.
 • Cele - psychoterapia ma na celu poprawę zdrowia psychicznego, redukcję symptomów, zrozumienie źródeł problemów i rozwijanie zdrowych mechanizmów radzenia sobie.
 • Metody - różne rodzaje psychoterapii wykorzystują różne techniki, takie jak rozmowa, terapia poznawcza, terapia poznawczo-behawioralna, prace z emocjami, analiza marzeń, i wiele innych.
 • Relacja terapeutyczna - relacja między klientem a terapeutą odgrywa kluczową rolę w procesie terapeutycznym. Terapeuta tworzy bezpieczne i akceptujące środowisko, w którym klient może otwarcie wyrażać swoje uczucia i myśli.
 • Efekty - pozytywne efekty terapii mogą objawiać się w postaci poprawy samopoczucia, zmniejszenia objawów zaburzeń psychicznych, lepszych relacji interpersonalnych i większej samoświadomości.

Psychoterapia może przybierać wiele form, w zależności od potrzeb klienta. Istnieją psychoterapie indywidualne, grupowe, rodzinne, czy par. Dodatkowo, różne nurtów psychoterapii, takie jak psychoterapia psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna, humanistyczna, systemowa, integrują różne techniki i metody.

Kryteria kwalifikacji i certyfikacji psychoterapeutów w Polsce są ściśle regulowane, co zapewnia klientom pewność, że pracują z profesjonalistami.

Co to jest wsparcie psychologiczne?

Wsparcie psychologiczne stanowi szeroką kategorię pomocy, która nie zawsze jest związana z leczeniem zaburzeń psychicznych. Główne cechy wsparcia psychologicznego to:

 • Dostępność - wsparcie psychologiczne jest często dostępne bez konieczności wcześniejszego umawiania się na wizytę i może być oferowane w różnych miejscach, takich jak poradnie, ośrodki zdrowia, szkoły, miejsca pracy, a nawet online.
 • Elastyczność - wsparcie psychologiczne może być dostosowane do bieżących potrzeb klienta i niekoniecznie wymaga długotrwałego zaangażowania.
 • Pomoc doraźna - często jest to krótkotrwała interwencja, która ma na celu udzielenie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak kryzysy, straty, zmiany, czy stres.
 • Rozwijanie zdolności radzenia sobie - wsparcie psychologiczne może pomóc klientom rozwijać zdolności radzenia sobie z trudnościami i emocjami.

Formy wsparcia psychologicznego obejmują:

 • Poradnictwo psychologiczne - sesje konsultacyjne z psychologiem mające na celu pomóc klientowi zrozumieć i rozwiązać problemy.
 • Coaching i mentoring - mentorzy i coachowie pomagają klientom w rozwoju zawodowym, osobistym i osiąganiu celów.
 • Szkolenia i warsztaty - różnego rodzaju szkolenia i warsztaty mogą dostarczyć klientom wiedzy i narzędzi do radzenia sobie z określonymi problemami.
 • Grupy wsparcia - uczestnictwo w grupach wsparcia umożliwia klientom dzielenie się doświadczeniami i otrzymywanie wsparcia od innych osób w podobnych sytuacjach.
 • Samopomoc - istnieje wiele materiałów, książek, aplikacji mobilnych i grup internetowych, które pomagają klientom samodzielnie pracować nad swoimi problemami.
 • Linie interwencyjne - dostępne przez telefon lub internet, te linie oferują wsparcie i rozmowę w trudnych chwilach.

Kryteria kompetencji i etyki osób udzielających wsparcia psychologicznego w Polsce są również regulowane, co daje klientom pewność, że otrzymują pomoc od profesjonalistów.

Jak wybrać odpowiednią formę pomocy?

Wybór odpowiedniej formy pomocy psychologicznej zależy od wielu czynników, w tym rodzaju i nasilenia problemu, preferencji i stylu osobowości klienta, zasobów i ograniczeń. Warto rozważyć zalety i wyzwania obu form pomocy, takie jak skuteczność, satysfakcja, koszt, czas, dostępność, jakość i ryzyko.

Podsumowanie

 Wybór odpowiedniej formy pomocy psychologicznej jest istotny dla poprawy zdrowia psychicznego i radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi. Zarówno psychoterapia, jak i wsparcie psychologiczne, mają swoje miejsce i znaczenie w procesie zdrowienia. Warto zrozumieć różnice między nimi, aby podjąć najlepszą decyzję zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami.

Z pewnością bez problemu znajdzie się psychoterapeuta w Krakowie, jak również wiele gabinetów i instytucji oferujących psychoterapię i wsparcie psychologiczne. Zachęcamy do korzystania z tych dostępnych źródeł pomocy i podjęcia kroków w kierunku poprawy swojego samopoczucia i jakości życia.

(Artykuł promocyjny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%