Dzieje sięGłogów

PWSZ pozyskała 2,6 mln złotych na centrum symulacji medycznej2 min na czytanie

PWSZ pozyskał 2,6 mln złotych na centrum symulacji medycznej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie przygotowuje się do realizacji kilku ważnych inwestycji. Jedną z nich będzie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, na które uczelnia pozyskała 2,6 mln zł. Centrum wyposażone w najnowocześniejsze trenażery pozwoli studentom pielęgniarstwa na naukę zawodu w pracowniach odwzorowujących rzeczywiste warunki pracy. Skorzystają z tego zarówno studenci studiów licencjackich, jak również magisterskich, które najprawdopodobniej ruszą już w tym roku.

Jest już projekt, wszystkie uzgodnienia oraz pozytywna ocena konserwatora zabytków pozwalająca na planowany od dłuższego czasu montaż windy w budynku głównym uczelni. Dzięki temu w uczelni znikną wszelkie bariery architektoniczne. Gotowe są też projekty i pozwolenia na rozbudowę uczelnianej biblioteki, której zbiory systematycznie rosną.

PWSZ w Głogowie jest jedną z piętnastu polskich uczelni, które zostały pozytywnie ocenione i w tym roku otrzymały po 1 mln zł w ramach programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości realizowanego przez MNiSW.

– Systematycznie inwestujemy w podnoszenie jakości kształcenia, dbamy o rozwój kompetencji miękkich zarówno studentów jak i pracowników, dlatego te środki są dla nas bardzo ważne. To inwestycja w studentów – mówi Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, dr Katarzyna Rusak.

Pozyskany milion będzie przeznaczony na wydatki związane
z doskonaleniem procesu dydaktycznego. Lada dzień do uczelni trafi pierwsza partia specjalistycznego sprzętu wraz z oprogramowaniem, który stanowić będzie nowe wyposażenie wielu sal dydaktycznych. W drugim etapie pojawi się nowe wyposażenie pracowni, w których zajęcia odbywają studenci automatyki i robotyki oraz metalurgii, i z których korzystać będą też studenci nowej specjalizacji: elektrotechnika przemysłowa. Odbędą się również specjalistyczne kursy i szkolenia dla studentów i pracowników dydaktycznych.

– Przygotowane inwestycje będą realizowane etapami. Chcielibyśmy, aby całość zakończyć do wakacji 2022 roku  – mówi dr Katarzyna Rusak.

Studia w odpowiednich warunkach, z dostępem do nowoczesnej bazy i specjalistycznych pracowni, to niewątpliwy atut głogowskiej uczelni, na czym najbardziej korzystają studenci.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się