Dzieje sięGłogów

Trwa rewitalizacja Parku Sapera1 min na czytanie

Trwa rewitalizacja Parku Sapera

Obecnie przygotowywane są szalunki pod budowę nowych schodów oraz trwa oczyszczanie i przygotowywanie terenu pod nasadzenia. Zakres prac drugiego etapu obejmuje roboty rozbiórkowe istniejących schodów terenowych, ścieżek i chodników, nawierzchni parku w związku z budową oświetlenia parkowego, nawierzchni niecki fontanny dla wykonania remontu odwodnienia niecki. Ponadto modernizację ciągów komunikacyjnych, przebudowę schodów, renowację murków oporowych, remont odwodnienia niecki, wykonanie elementów małej architektury, wykonanie oświetlenia parkowego – 66 punktów świetlnych (oprawy typu LED). I jeszcze nowe nasadzenia, trawniki typu dywanowego oraz renowację pomnika. W Parku Sapera usunęli “tylko” osiem drzew. Ratusz: Ograniczyliśmy wycinkę do minimum: CZYTAJ TUTAJ.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się