Dzieje sięGłogów

Budżet Głogowa na 2023 rok jeszcze większy. Głosowanie po świętach1 min na czytanie

Budżet Głogowa na 2023 rok jeszcze większy. Głosowanie po świętach

Uchwała budżetowa Głogowa na 2023 rok gotowa. Dochody miasta są zaplanowane na kwotę 378 mln zł, a wydatki na 427 mln zł, w tym rekordowa kwota na majątkowe, czyli inwestycje – aż 100 mln 940 tys. zł.

Wszystkie wartości znacznie wzrosły od etapu projektu budżetu na 2023 rok. Najbardziej kwota zaplanowana na wydatki – ponad 17 mln zł. Przed nami rok dużych inwestycji począwszy od budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, Piłsudskiego i Poniatowskiego, po kontynuację budowy hospicjum, z dofinansowanie programu Polski Ład. Wzrósł też planowany deficyt budżetu – z 41,9 mln zł w projekcie do 49 mln zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnymi środkami z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z lokat. Budżet trafi pod głosowanie na sesji rady miejskiej (28.12.).

RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się