Dzieje sięGłogów

Chrobry Głogów ma zapłacić odszkodowanie za nękanie. Była pracownica wygrała w pierwszej instancji2 min na czytanie

Od soboty pływalnia znów zamknięta

Spółka Chrobry Głogów ma zapłacić odszkodowanie dla byłej pracownicy, która się zwolniła, bo była nękana. Sprawę rozpatrywał sąd pracy w Lubinie.

-Sąd zasądził od strony pozwanej Chrobry Głogów S.A. w Głogowie na rzecz powódki kwotę 13 tys. 731 zł 90 gr brutto z ustawowymi odsetkami od września 2018 r. do dnia zapłaty, tytułem odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z winy zakładu pracy – informuje sędzia Jarosław Halikowski, rzecznik prasowy sądu. To jednak nie wszystko, gdyż sąd ten rozpatrywał tzw. powództwo wzajemne – Chrobrego przeciwko byłej pracownicy, która się sama zwolniła w trybie natychmiastowym.

Radoxim 5

-Sąd to powództwo oddalił – informuje rzecznik. Dodając, że dodatkowo zasądził od Chrobrego na rzecz kobiety 5 tys. 400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – czyli za koszty poniesione przez nią najprawdopodobniej na prawnika, który prowadził jej sprawę. Poza tym jeszcze dochodzą koszty sprawy, które Chrobry z powodu przegranej musi zapłacić, np. 687 zł na rzecz Skarbu Państwa. Jak wiemy, spółka Chrobry złożyła wniosek o uzasadnienie wyroku, co może oznaczać, że zechce się od niego odwołać i złożyć apelację.

W sądzie domagała się odszkodowania za okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, którego pracodawca jej nie wypłacił. W pierwszej instancji sprawę wygrała. – Nie komentuję tego – mówi prezes spółki Chrobry Głogów Jarosław Trawiński. – Bez względu na to, jaki wyrok będzie, to go wykonamy – tłumaczy, że sprawę tę odziedziczył po poprzednim szefie spółki miejskiej. Spółka wystąpiła o uzasadnienie wyroku na piśmie, lecz nie zapadła jeszcze decyzja, czy będzie się od niego odwoływała.

Była dyskryminowana w miejscu pracy przez swoją przełożoną. Po prostu ją nękała i źle traktowała. Sytuacja była taka, że pani prezes nawet niejako przyłączyła się do tego nękania. Może nie bezpośrednio, lecz pośrednio. Moim zdaniem dała jej odczuć, że jest niedobrym pracownikiem – powiedziała nam anonimowa osoba z Chrobrego.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się