Dzieje sięGłogów

Dopłaty m.in. do pobytu dziecka w żłobku. Zubowski: Można składać wnioski1 min na czytanie

Uroczystości pod pomnikiem. Zubowski: Katastrofa smoleńska? Nadal więcej pytań... niż odpowiedzi [ZDJĘCIA] 7

– Rząd Prawa i sprawiedliwości dba o polskie rodziny – pisze poseł Wojciech Zubowski. Przypomina, że w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego uruchomiono program dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

– Dofinansowanie do opłaty w tych instytucjach to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi – dodaje poseł. Wystarczy złożyć elektronicznie wniosek o dofinansowanie do Zakład Ubezpieczeń Społecznych poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo poprzez swój bank.

Radoxim 5

Podstawowe zasady: dofinansowanie będzie przysługiwać na dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie, niezależnie od wieku, pod warunkiem uczęszczania tego dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystania z opieki dziennego opiekuna- na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem, że dziecko uczęszcza do instytucji opieki.

Dofinansowanie będzie wynosić do 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

Będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.
RED

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się