Dzieje sięGłogów

Idzie mróz. Bezdomni mogą skorzystać z ogrzewalni1 min na czytanie

Ogrzewalnia dla osób bezdomnych już działa

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie przypomina, że czynna jest ogrzewalnia i noclegownia dla osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. Ogrzewalnia prowadzona jest przez MCWR, w noclegowni im. Brata Alberta przy ul. Legnickiej 3 w Głogowie.

Z pomieszczeń ogrzewalni skorzystać mogą osoby, które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimnem. Każdy podopieczny ogrzewalni będzie mógł skorzystać z toalety i natrysku oraz z gorącego napoju w postaci herbaty.

Na terenie ogrzewalni obowiązują zasady m.in. całkowitego zakazu spożywania alkoholu i środków odurzających. Każda osoba chcąca skorzystać z tego pomieszczenia musi bezwzględnie przestrzegać jej regulaminu.

Osoby bezdomne korzystać mogą z ogrzewalni codziennie w godz. 8-20.
RED
źródło: DGL News

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się