Dzieje sięGłogówKGHM

KGHM nie zwalnia tempa – dobiega końca pierwsza faza budowy Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most3 min na czytanie

KGHM nie zwalnia tempa – dobiega końca pierwsza faza budowy Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most

Dobiega końca pierwsza faza budowy Kwatery Południowej najlepiej monitorowanego zbiornika w Europie – oznacza to, że już w najbliższym czasie KGHM Polska Miedź S.A. rozpocznie składowanie odpadów w budowanym zbiorniku. Całość robót zostanie zakończona do połowy roku 2022.

Po rozbudowie istniejącego obiektu o Kwaterę Południową OUOW Żelazny Most będzie największym, a zarazem najbardziej monitorowanym obiektem w Europie i jednym z największych na świecie.

Pierwsza faza budowy obejmuje działania związane z wykonaniem robót przygotowawczych, instalowaniu drenaży odprowadzających wody z czaszy, budowie infrastruktury wodno – szlamowej, elektroenergetycznej oraz budowę zapór okalających Kwaterę Południową -zaporę wschodnią zlokalizowaną na terenie Gminy Rudna oraz zaporę zachodnią na terenie Gminy Polkowice. Docelowa objętość Kwatery Południowej ma wynosić około 170 mln m³, długość zapór zewnętrznych około 6400 m, a wysokość maksymalnie 60 m.

– Mimo pandemii priorytetem dla nas było utrzymanie ciągłości procesów. Dlatego wszystkie kluczowe inwestycje idą zgodnie z planem. Dzięki dyscyplinie w zarządzaniu nie zatrzymujemy się, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo naszej załogi – mówi Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Technologia budowy zapór na Kwaterze Południowej jest odmienna od tej stosowanej w Obiekcie Głównym. Dotychczasowa budowa polegała na nadbudowywaniu kolejnych obwałowań na plażach utworzonych poprzednio do wewnątrz zbiornika. Nowy sposób, polegający na budowie zapór na zewnątrz został wypracowany przez inżynierów z Zakładu Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź S.A., projektantów i zatwierdzony przez Zespół Ekspertów Międzynarodowych. Dzięki takiej budowie obiekt będzie znacznie bezpieczniejszy zarówno w eksploatacji, jak i dla otoczenia. Zmieniono również sposób deponowania odpadów z tradycyjnego namywu na deponowanie odpadów zagęszczonych.

– Rozpoczęcie budowy poprzedziło wiele analiz. Sprawdzaliśmy sposoby budowania zapory, tak by była ona maksymalnie bezpieczna. Badaliśmy także różne metody deponowania odpadów w czaszy Kwatery Południowej tak, by jeszcze bardziej zminimalizować wpływ na otaczające nas środowisko. Rozważane było także kilka wariantów rozbudowy Żelaznego Mostu – mówi Radosław Stach, Wiceprezes ds. Produkcji KGHM Polska Miedź S.A.

Obecnie budowana jest także Stacja Segregacji i Zagęszczania Odpadów. Stacja ma dwa zadania: będzie rozdzielała odpad na żwir gruboziarnisty i drobnoziarnisty, który będzie następnie zagęszczony. Z odpadu gruboziarnistego będą formowane zapory Kwatery Południowej, a odpad drobnoziarnisty, po zagęszczeniu, będzie deponowany bezpośrednio w Kwaterze Południowej. W czerwcu rozpoczną się prace związane z montażem wszystkich urządzeń technologicznych. Deponowanie odpadów rozpocznie się w pierwszym kwartale 2021 roku.

Ciekawostki dotyczące Żelaznego Mostu:
– obiekt jest monitorowany całodobowo przez ponad 41 tys. czujników

– rocznie do składowiska trafia około 29 mln ton odpadów poflotacyjnych

– zbiornik zajmuje powierzchnię 1400 ha, a wraz z dobudowywaną obecnie do obiektu głównego tzw. Kwaterą Południową, obszar 2000 ha.

– obiekt jest skanowany i obserwowany poprzez bezzałogowe statki powietrzne, tzw. drony.
RED
fot. KGHM

Podziel się informacją ...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Zobacz inne

Więcej w Dzieje się